Türk azınlıkları ve toplulukları FUEN TAG 8. Yıllık Toplantısı’nda bir araya geldi

 

Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) 8. Yıllık Toplantısı 11 Aralık 2022 tarihinde çevrim içi gerçekleşti. 

FUEN TAG 8. Yıllık Toplantısı’na Batı Trakya Türk toplumunu temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi; Rodos ve İstanköy Türklerini temsilen Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER); Ahıska Türklerini temsilen Milletlerarası Ahıska Türkleri Cemiyeti “VATAN”; Kırım Tatarlarını temsilen Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM); Karaçay-Balkarları temsilen Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El” ve Romanya’daki Tatar toplumunu temsilen Tatar Demokratik Birliği katıldı.  

FUEN TAG Sözcüsü Halit Habip Oğlu ve FUEN Başkan Yardımcısı Nabi İbrahimcik’in selamlama konuşmalarıyla başlayan toplantıda Habip Oğlu, oy birliğiyle yeniden FUEN TAG Sözcüsü seçildi.

Toplantıda katılımcı kuruluşlar, Aralık 2021’deki son yıllık toplantıdan bu yana temsil ettikleri Türk azınlık ve toplulukları ile ilgili önemli gelişmeler ile 2022 yılında gerçekleştirdikleri ve yakın gelecekte gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri aktardılar.

Toplantı, FUEN TAG’ın 2023 yılı faaliyet planı görüşülmesi ve bununla ilgili ortak yol haritasının belirlenmesi ile sona erdi.

Türk azınlıkları ve toplulukları FUEN TAG 7. Yıllık Toplantısı’nda bir araya geldi

 

Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) 7. Yıllık Toplantısı 11 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşti. Çevrim içi düzenlenen toplantıda FUEN’e üye Türk azınlık ve toplulukları sanal platformda buluştu.

FUEN TAG 7. Yıllık Toplantısı’na Batı Trakya Türk toplumunu temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD); Rodos ve İstanköy Türklerini temsilen Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER); Karaçay-Balkarları temsilen Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El”; Kırım Tatarlarını temsilen Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM); Kosova Türklerini temsilen Kosova Genç Birlik Derneği; Romanya’daki Tatar toplumunu temsilen Tatar Demokratik Birliği ve Ukrayna Gagavuzlarını temsilen Ukrayna Gagavuz Birliği katıldı. 

FUEN Başkan Yardımcısı ve FUEN TAG Sözcüsü Halit Habip Oğlu’nun açış konuşmasıyla başlayan toplantıda Habip Oğlu, Aralık 2020’deki son yıllık toplantıdan bu yana FUEN ve FUEN TAG’la ilgili yaşanan gelişmeler ile FUEN’in gerçekleştirdiği etkinlikleri aktardı.

Açış konuşmasının ardından Eylül 2021’deki FUEN Delegeler Kurulu’nda FUEN’in yeni asil üyesi olan Tatar Demokratik Birliği Başkanı Naim Belgin, kuruluşu, kuruluşunun faaliyetleri ve Romanya’daki Tatar etnik toplumu hakkında bir sunum yaptı. Tatar Demokratik Birliği’nin Romanya’da yaşayan Tatar toplumunun ana dili, kültürel kimliği, gelenek ve göreneklerini koruyup yaşatmayı amaçladığını belirterek, bu amaç doğrultusunda çocuk ve gençlere yönelik etkinliklere düzenlediğini kaydetti.

Sunumu takiben katılımcı kuruluşlar, temsil ettikleri Türk azınlık ve toplulukları ile ilgili önemli gelişmeler ve onların güncel sorunları ile gerçekleştirdikleri çalışma ve faaliyetleri aktardı.

Toplantının ikinci bölümünde toplantının teması olan eğitim, ana dil ve Türk azınlık ve topluluklarının dilsel hakları çerçevesinde kapsayıcı bir toplum için ana dilde eğitim ile azınlık dillerinin öğretilmesi ve kamusal alanda kullanılmasının önemi ele alındı. Katılımcı kuruluşlar, temsil ettikleri Türk azınlık ve topluluklarının yaşadıkları ülkelerde sahip oldukları dilsel haklar çerçevesinde ana dilin öğretilmesi ve ana dilde eğitim ile yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde kamusal alanda Türkçe’nin kullanılması konularındaki uygulamaları aktardı.

Toplantı, FUEN TAG’ın 2022 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi ve ortak yol haritasının belirlenmesi ile sona erdi.

Türk azınlıkları ve toplulukları FUEN TAG 3. Tematik Semineri’nde buluştu

 

Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) 3. Tematik Semineri 24 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleşti. Sanal platformda düzenlenen seminerde Türk azınlık ve toplulukları bir araya geldi.

Seminere Batı Trakya Türk toplumunu temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Rodos ve İstanköy Türklerini temsilen Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER), Ahıska Türklerini temsilen Milletlerarası Ahıska Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Azerbaycan’da yaşayan Meshet (Ahıska) Türkleri İçtimai Birliği “VATAN” ile Romanya’daki Tatar toplumunu temsilen Tatar Demokratik Birliği katıldı.

Seminer FUEN Başkan Yardımcısı ve FUEN TAG Sözcüsü Halit Habip Oğlu’nun selamlama konuşmasıyla başladı. Habip Oğlu, Haziran 2021’deki ikinci tematik seminerden bu yana FUEN ve FUEN TAG’la ilgili yaşanan gelişmeleri ve FUEN’in gerçekleştirdiği etkinlikleri aktardı. FUEN’in 65. yıllık kongresinin 9-12 Eylül 2021 tarihlerinde İtalya’nın Trieste şehrinde devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle hibrid (fiziki ve çevrim içi katılım) olarak düzenlediğini belirten Habip Oğlu, kongrede FUEN tüzüğünde değişikliklerin oylanarak kabul edildiğini ve yeni tüzüğün önümüzdeki aylarda yürürlüğe gireceğini söyledi.

Selamlama konuşmasının ardından FUEN’in yeni asil üyesi Tatar Demokratik Birliği Başkanı Naim Belgin, FUEN TAG ailesine katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Romanya’daki Tatar toplumu ile 2008 yılında kurulan Tatar Demokratik Birliği’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Belgin, Tatar Demokratik Birliği’nin amacının Romanya’da yaşayan Tatar toplumunun dil ve kültürünü korumak ve yaşatmak olduğunu, bu amaç doğrultusunda kitaplar yayımladıklarını ifade etti.

Milletlerarası Ahıska Türkleri Cemiyeti “VATAN” adına Dış İlişkiler Sorumlusu ve Araştırmacı Ansar Usmanov, seminerin teması olan Ahıska Türklerinin tarihi ve kültürü ile Gürcistan’daki Atayurtlarına geri dönüş mücadelesi hakkında bir sunum yaptı. Atayurtları Gürcistan’ın güneyi olan Ahıska Türklerinin Sovyet Lideri Stalin tarafından 14 Kasım 1944 tarihinde sürgüne gönderildiğini belirten Usmanov, bugün toplam nüfusu yaklaşık 450-600 bin olduğu tahmin edilen Ahıska Türklerinin çoğunluğunun Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve ABD’de yaşadığını aktardı. Usmanov, Gürcistan’ın 1999 yılında Avrupa Konseyi’ne üyeliği sırasında üyelik şartı olarak belirlenen ve “Geri Dönüş” yasası olarak bilinen yasayı 2007 yılında çıkardığını not ederek, Gürcistan’ın söz konusu yasayla yükümlülüğünü yerine getirdiğini iddia ettiğini ancak bugüne kadar geçen sürede geri dönüşün sağlanamadığını kaydetti. Usmanov, Ahıska Türklerini temsil eden Rusya Milletlerarası Ahıska Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Azerbaycan’da yaşayan Meshet (Ahıska) Türkleri İçtimai Birliği “VATAN”ın Ahıska Türklerinin Atayurtlarına geri dönüşü için hem yerleşik oldukları Rusya ve Azerbaycan’da hem de uluslararası platformlarda aktif çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Seminerin ikinci bölümünde katılımcı kuruluşlar Haziran 2021’deki ikinci seminerden bu yana temsil ettikleri Türk azınlık ve toplulukları ile ilgili gelişmeler ve onların güncel sorunları ile gerçekleştirdikleri çalışma ve faaliyetleri aktardı. 

Türk azınlıkları ve toplulukları FUEN TAG 2. Tematik Semineri’nde bir araya geldi

Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) 2. Tematik Semineri 23 Haziran 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleşti. Balkanlar’dan Kafkasya’ya geniş bir coğrafyada yaşayan Türk azınlıkları ve toplulukları sanal platformda düzenlenen seminerde buluştu. 

Seminere Batı Trakya Türk toplumunu temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi ve  Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Rodos ve İstanköy Türklerini temsilen Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER), Ahıska Türklerini temsilen Milletlerarası Ahıska Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Azerbaycan’da yaşayan Meshet (Ahıska) Türkleri İçtimai Birliği “VATAN”, Kosova Türklerini temsilen Kosova Genç Birlik Derneği, Kırım Tatarlarını temsilen Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM), Karaçay-Balkarları temsilen Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El” ve Ukrayna Gagavuzlarını temsilen Ukrayna Gagavuz Birliği katıldı. 

Seminer FUEN Başkan Yardımcısı ve FUEN TAG Sözcüsü Halit Habip Oğlu’nun selamlama ve açış konuşmasıyla başladı. Tüm katılımcılar ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Habip Oğlu, FUEN’in 9-12 Eylül 2021 tarihlerinde İtalya’nın Trieste şehrinde yıllık kongresini yapacağını, kongrede tüzük değişikliklerinin de oylanmasının öngörüldüğünü kaydetti. Habip Oğlu ayrıca, FUEN’in son dönemde gerçekleştirdiği proje ve etkinlikler ile FUEN’deki diğer çalışma gruplarının toplantıları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Seminerin ilk bölümünde KTMM Temsilcisi ve Kırım Tatar Toplumu Koordinatörü Elvin Kadirov, seminerin teması olan Kırım Tatarlarının tarihi, sürgüne gönderilmesi ve bugünkü mücadelesi hakkında bir sunum yaptı. Kırım Tatarlarının Kırım yarımadasında binlerce yıldır yaşadığını ve Kırım’ın yerli halkı olarak tanındığını belirten Kadirov, 18 Mayıs 1944’te Kırım Tatarlarının Nazi Almanyası ile iş birliği yaptığı iddiasıyla SSCB tarafından Orta Asya’ya sürgüne gönderildiğini söyledi. Kadirov, toplam 238 bin 500 Kırım Tatar’ının sürgün edildiğini ve yüzde 42.6’sının sürgün sırasında hayatını kaybettiğini ifade ederek, insanlık dışı bir muamele ile sürgüne gönderilen Kırım Tatarları için sürgünün bugün soykırım olarak adlandırıldığını aktardı. 1991’de SSCB’nin dağılmasıyla Kırım Tatarlarının kendi imkanları ile Kırım’a döndüğünü, toprak, ev, mülk edindiğini dile getiren Kadirov, ancak 33 yıl sonra Rusya’nın 2014’te Kırım’ı işgal etmesiyle yeniden vatanlarından olduklarını söyledi. KTMM Kurultayı’nın 26 Haziran 2021’de 30. yaşını kutlayacağını belirten Kadirov, Rusya’nın Kırım’ı işgali nedeniyle Meclis’in bugün Bahçesaray’da değil Kiev’de sürgünde olduğunu, Kırım Tatarlarının Kırım dışında Meclis ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte mücadelesine devam ettiğini ifade etti.

Seminerin ikinci bölümünde katılımcı kuruluşlar Mart 2021’deki ilk seminerden bu yana temsil ettikleri Türk azınlıkları/toplulukları ile ilgili gelişmeler ve güncel sorunlar ile gerçekleştirdikleri çalışma ve faaliyetleri aktardı. 

FUEN TAG 1. Tematik Semineri çevrim içi gerçekleşti

Türk azınlıkları ve toplulukları 2021 yılında hayata geçirilen FUEN TAG tematik seminerlerinin ilki için çevrimiçi platformda bir araya geldiler.

Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) 1. Tematik Semineri 25 Mart 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleşti. 22.12.2020 tarihindeki FUEN TAG 6. Yıllık Toplantısı’nda Kovid-19 salgını nedeniyle sanal platformda düzenli olarak bir araya gelinmesine yönelik karar doğrultusunda FUEN’e üye Türk azınlıkları ve toplulukları çevrim içi ilk tematik seminerde buluştu.

Çevrim içi seminere Batı Trakya Türk toplumunu temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Ahıska Türklerini temsilen Milletlerarası Ahıska Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Azerbaycan’da yaşayan Meshet (Ahıska) Türkleri İçtimai Birliği “VATAN”, Karaçay-Balkar Türklerini temsilen Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El” ve Ukrayna Gagavuzlarını temsilen Ukrayna Gagavuz Birliği katıldı. 

FUEN Başkan Yardımcısı ve FUEN TAG Sözcüsü Halit Habip Oğlu’nun selamlama ve açış konuşmasıyla başlayan seminerde Habip Oğlu, 22 Aralık 2020 tarihindeki 6. yıllık toplantıdan bu yana FUEN ve FUEN TAG’la ilgili yaşanan gelişmeleri aktardı.

Bars El Yönetim Kurulu Üyesi Nadia Hadjieva, seminerin teması olan Rusya’daki Karaçay-Balkar Türkleri hakkında video eşliğinde bir sunum yaptı. Rusya ve Avrupa’nın en yüksek noktası olan Elbruz Dağı'nın her iki yakasında, Orta Kafkasya’nın eteklerinde ve boğazlarında yaşayan Karaçaylar ve Balkarların kendilerini ortak bir dil ve kültüre sahip bir halk olarak gördüklerini belirten Hadjieva, Türk dilini çok temiz koruduklarını söyledi. Hadjieva, Bars El ve Bars El’in gençlik kuruluşu Elbrusoid’in çalışma ve projelerini aktararak, Bars-El’in Karaçay-Balkarların dili, kültürü ve geleneklerinin korunması ve canlanması için çalıştığını, ikamet ettikleri coğrafyadan bağımsız olarak tüm Karaçay ve Balkarları kapsamaya çalıştığını söyledi. 2003’te Moskova’da kurulan Elbrusoid’in temel amacının modern topluma başarılı bir şekilde entegre olmuş, geleneksel ulusal kültürün taşıyıcısı eğitimli genç insanlar yetiştirmek olduğunu söyleyen Hadjieva, belirlenen hedefler ulaşmak için Elbrusoid’in bir yayınevi, kayıt stüdyosu, belgesel film stüdyosu ve ulusal dans stüdyosuna sahip olduğunu ifade etti. Hadjieva, Elbrusoid tarafından Karaçay-Balkarca dilinde dergi ve basılı kitapların Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti ve Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'ndeki okullara ve eğitim kurumlarına ücretsiz olarak dağıtıldığını belirterek, Elbrusoid’in portalının (www.elbrusoid.org) iki dilli eğitim, Karaçay-Balkar dili, kültürü, müziği, tarihi, arkeoloji, güzel sanatlar ve çok daha fazla alanda eşsiz bir veri deposu olduğunu, yalnızca birkaç yıl içinde benzersiz bir ulusal Karaçay-Balkar elektronik kütüphanesi oluşturmayı başardıklarını söyledi. Elbrusoid’in filmleri ve çizgi filmleri Karaçay-Balkar dilinde seslendirerek çoğalttığını belirten Hadjieva, ana dili ve edebiyatı korumayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan sesli kitap projesi, türküleri sevdirmek ve kültürel mirası korumak için karaoke uygulaması geliştirdiğini ifade etti.

Seminerin ikinci bölümünde katılımcı kuruluşlar son yıllık toplantıdan bu yana temsil ettikleri Türk azınlıkları ve Türk toplulukları ile ülkelerinde yaşanan güncel gelişmelerin yanı sıra gerçekleştirdikleri çalışma ve faaliyetleri aktardılar.

FUEN TAG 6. Yıllık Toplantısı çevrim içi gerçekleşti

Balkanlar’dan Kafkasya’ya Türk azınlıkları ve toplulukları sanal platformda bir araya geldiler.

Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) 6. Yıllık Toplantısı tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını dolayısıyla 22 Aralık 2020’de çevrim içi gerçekleşti. 9-12 Ağustos 2020 tarihlerinde Karaçay Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Vakfı’nın (Bars-El) ev sahipliğinde Çerkessk, Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti’nde düzenlenmesi planlanan FUEN TAG toplantısı Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içine taşındı, FUEN’e üye Türk azınlıkları ve toplulukları sanal platformda bir araya geldiler.

Zoom’da gerçekleştirilen toplantıya Batı Trakya Türk toplumunu temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Rodos ve İstanköy Türklerini temsilen Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER), Ahıska Türklerini temsilen Milletlerarası Ahıska Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Azerbaycan’da yaşayan Meshet (Ahıska) Türkleri İçtimai Birliği  “VATAN”, Karaçay-Balkar Türklerini temsilen Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El”, Kosova Türklerini temsilen Kosova Genç Birlik Derneği ile FUEN TAG toplantılarına yıllardır katılımının ardından FUEN 2020 Kongresi’nde FUEN’e üye olan Kumuk dilinin korunması ve Kumuk projelerinin koordinasyonu için bölgesel sivil toplum örgütü "Qumuqlar” katıldı. FUEN’ye henüz üye olmayan ancak geçmişte FUEN TAG toplantılarına katılan Bulgaristan’dan Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği ve Ukrayna Gagavuzlarını temsilen Ukrayna Gagavuz Birliği de toplantıya iştirak etti. 

FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu’nun açış konuşmasıyla başlayan toplantıda Habip Oğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle Karaçay-Balkarların ev sahipliğinde fiziki olarak bir araya gelemediklerini ancak sanal platformda buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Salgın nedeniyle 2020 yılında fiziki olarak toplantılara katılmanın mümkün olmadığını ifade eden  Habip Oğlu, FUEN TAG üyeleri ile e-posta yolu ile iletişim içerisinde olmaya devam ederek iletişim ve  işbirliği içerisinde olmayı sürdürdüklerini ifade etti. Toplantının devamında katılımcı kuruluşlar yaşadıkları ülkelerde temsil ettikleri Türk azınlıkları ve toplulukları açısından yaşanan önemli gelişmeleri aktardılar, derneklerinin bu süreçte gerçekleştirdikleri çalışmaları dile getirdiler.

İki oturum halinde gerçekleşen toplantının öğleden sonraki oturumunda Kovid-19 ve Türk azınlıklarının/topluluklarının durumu ele alındı. Katılımcı kuruluşlar salgının etkisini ilk gösterdiği Mart 2020’den bu yana yaşadıkları ülkelerde virüsten korunma yolları ve virüsle mücadelede temsil ettikleri Türk azınlıkları ve toplulukları olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları aktardılar. Ayrıca katılımcı kuruluşlar, salgın sırasında ana dilde bilgiye erişim ve ana dilde bilgi edinme, sağlık hizmetlerine erişim ve uzaktan eğitim sürecinde ana dilde eğitim konularında yaşadıkları deneyimleri ve sorunları dile getirdiler. 

FUEN TAG 2021 yılında çevrim içi platformda düzenli olarak bir araya gelecek

FUEN TAG’nin 2021 yılı çalışma planı ve yol haritasının görüşüldüğü toplantıda FUEN TAG internet sayfası ile sosyal medya hesaplarının aktif bir biçimde kullanılmasına yönelik öneriler tartışıldı. Salgın koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte toplantıya katılan Türk azınlıkları ve toplulukları 2021 yılında uluslararası düzeyde aktif bir çalışma izlemeye karar verdiler, bu karar doğrultusunda uluslararası düzeydeki toplantılara katılarak sorunların dile getirilmesinin öneminin altını çizdiler.

Ayrıca toplantıya katılan Türk azınlıkları ve toplulukları salgın koşullarına bağlı olarak 2021 yılında çevrim içi platformda düzenli olarak bir araya gelmeye karar verdiler.

FUEN TAG 5. Toplantısının ev sahibi Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi oldu

Balkanlar’dan Kafkaslar’a Türk azınlıkları ve toplulukları Gagavuzya’da biraraya gelerek işbirliği ve dayanışma sergilediler 

Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) 5. Yıllık Toplantısı, 15-18 Kasım 2018 tarihlerinde Moldova Cumhuriyeti’ne bağlı Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.  Gagavuzya’nın başkenti Komrat’ta gerçekleştirilen toplantıya Balkanlar’dan Kafkaslar’a on üç Türk azınlık ya da topluluğu iştirak etti. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacı ile toplantıya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı(YTB) iştirak ederek YTB’nin çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kardeş topluluk olarak Azerbaycan’daki Talışlar ilk kez FUEN TAG toplantısına katıldılar

Komrat’taki toplantıya Batı Trakya Türk Azınlığı’nı temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Rodos ve İstanköy Türklerini temsilen Rodos, İstanköy, Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER), Ahıska Türklerini temsilen Milletlerarası Meshet Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN”, Karaçay-Balkar Türklerini temsilen Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El” ile FUEN’e 2018 Kongresi’nde FUEN’e üye olan Kosova Türklerini temsilen Kosova Genç Birlik Derneği katıldılar.  Ayrıca toplantıya FUEN’ye henüz üye olmayan ancak geçmişte FUEN TAG toplantılarına katılan Bulgaristan’dan Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği, Moskova’dan Moskova Kumuk Derneği “Qumuqlar”, Ukrayna Gagavuzlarını temsilen Ukrayna Gagavuz  Birliği ve Makedonya’daki Türkleri temsilen Türk Demokratik Partisi katıldı.  Ayrıca “Kardeşini Tanı” sloganı ile toplantıya ilk kez Azerbaycan’daki Talış azınlığını temsilen Azerbaycan Gençliği Kamusal Destek Derneği "Eğitim" iştirak etti.

FUEN  Başkan Yardımcısı Gagavuzya İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Olesya Tanasoğlu ile görüştü

FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu, 16 Kasım sabahında Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Başkan Yardımcısı Olesya Tanasoğlu tarafından kabul edildi. Gagavuz Yeri İcra Komitesi Dışişleri Bakanı Vitalii Vlah’ın da iştirak ettiği görüşmede Habip Oğlu, özerk bölgenin çalışmaları hakkında bilgi edindi.

Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda katılımcılar Gagavuzya’yı ve Gagavuz Türklerini yakından tanıma fırsatı buldular

16 Kasım 2018 tarihinde Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kültür ve ziyaret programı çerçevesinde katılımcılar ilk olarak M. Maruneviç Bilim ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret ettiler, Direktör Irina Konstantinova’dan Gagavuzya hakkında bilgi edinmekle birlikte merkezin çalışmalarını öğrendiler. Daha sonra Komrat Devlet Üniversitesi’ni ziyaret eden heyet, Rektör  Prof. Dr. Serghei Zaharia’dan üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi edindi. Devamında Vaftizci Aziz İoan Katedrali’ni ve At-Prolin At Yetiştirme Devlet İşletmesi’ni ziyaret eden heyet, Dimitri Kara-Çoban Tarihi Etnografya Müzesi’ni ve Beşalma Köyü Yel Değirmeni Kültür Anıtı’nı da ziyaret ettiler. Avrupa’nın en büyük köyü olan Kongaz Köyü’nü ziyaret eden heyet, burada Ulusal Gagavuz Etno-Avlu Turist Kompleksi’ni gezdi. Akşam ise FUEN TAG 5. Yıllık Toplantısı vesilesiyle Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Yönetimi tarafından verilen resmi resepsiyona katılan heyet, Gagavuz Yeri İcra Komitesi Dış İlişkiler Bakanı Vitalii Vlah ve Komrat Valisi İvan Topal ile biraraya geldi.

Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı Irina Vlah FUEN TAG heyetini kabul etti

17 Kasım 2018 günü Gagavuzya Başkanı Irina Vlah, İcra Komitesi binasında FUEN TAG heyetini kabul etti. Bu toplantıda FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu, FUEN’i ve FUEN TAG’yi tanıtırken katılımcı Türk azınlıkları ve toplulukları kendilerini tanıtma imkanı buldular. Samimi gerçekleşen görüşmede Başkan Vlah, FUEN TAG’yi Gagavuzya’da ağırlamaktan duydukları memnuiyeti dile getirdi. Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi olarak Gagavuz dili ve kültürünün korunması hakkındaki çalışmaları anlatan Vlah, Gagavuzca ve Moldovaca dillerinde eğitim veren kreşlere yönelik çalışmaları aktardı. Gagavuzya’nın kalkınması amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmaları aktaran Vlah, bölgenin kalkınması için ekonomik yatırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Gagavuzya’nın uluslararası alanda tanınırlığını artırmak istediklerini söyleyen Vlah, FUEN’in ve FUEN TAG katılımcısı tüm grupların bu konuda elçi rolü üstlenmesinden memnun olacaklarını belirtti.

FUEN TAG Yıllık Toplantısı’nda ev sahibi Gagavuzya tanıtıldı

Gagavuzya Eğitim Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen FUEN TAG 5. Yıllık Toplantısı’nda ev sahibi Gagavuzya adına M. Maruneviç Bilim ve Araştırma Merkezi Direktörü Irina Konstantinova gerçekleştirdiği sunumda Gagavuzya’yı ve Gagavuz Türklerini tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya ilk kez katılan EPSAYA  Azerbaycan Talışlarını tanıttı

“Kardeşini Tanı” sloganı kapsamında FUEN TAG toplantısına ilk kez katılan Azerbaycan’daki Talış azınlığını temsilen Azerbaycan Gençliği Kamusal Destek Derneği "Eğitim"(EPSAYA), Azerbaycan’ın güneyinde LenkeranAstaraMasallı ve Lerik bölgelerinde yaşayan Talışları tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının devamında FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu ve FUEN TAG Sekretaryası adına Melek Kırmacı Arık, FUEN Başkan Yardımcısı’nın FUEN TAG çalışmaları çerçevesinde son bir yılda gerçekleştirdiği ziyaretler ile FUEN TAG’nin gerçekleştirdiği çalışmaları aktardılar. Devamında Batı Trakya Türkleri, Rodos-İstanköy Türkleri, Ahıska Türkleri,  Karaçay-Malkar Türkleri, Kosova Türkleri ile Bulgaristan Türkleri, Makedonya Türkleri ve Ukrayna Gagavuzları ülkelerinde son bir yılda yaşanan gelişmeleri ve kendi toplumlarının yaşadıkları güncel sorunları dile getirdiler. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı FUEN TAG’da YTB’nin çalışmalarını tanıttı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı(YTB)’nın temsilen Başkan Abdullah Eren adına toplantıya katılan Başkan Danışmanı Recep Paçaman, 2010 yılında yurtdışındaki Türk vatandaşları, kardeş topluluklar ile Türkiye’de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilere yönelik faaliyetler gerçekleştiren YTB’nin çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Danışman Paçaman, sivil toplum kuruluşlarının YTB ile işbirliği kurması ve YTB’nin desteği ile gerçekleştirebileceği çalışmalar ve projeler hakkında katılımcıların sorularını yanıtladı

Katılımcıların görüş ve önerileriyle 2019 yılı yol haritası oluşturuldu

FUEN TAG’nin 2019 yılı çalışmalarının görüşüldüğü toplantıda katılımcı kuruluşlar ile birlikte 2019 yılı faaliyetleri görüşülerek yol haritası belirlendi.

FUEN TAG 2019 yılı toplantısı anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden kurum ve kuruluşlar ile diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla anavatanın başkenti Ankara’da gerçekleştirilecek.

 

FUEN TAG 4. Yıllık Toplantısı İzmir’de gerçekleşti

Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) 4. Yıllık Toplantısı, 24-27 Ekim 2017 tarihlerinde FUEN üyesi Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (ROİSDER) ev sahipliğinde gerçekleşti. FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya “Azınlıkları Koruma Paketi Girişimi (MSPI)” Kampanya Koordinatörü Laszlo Bodor da katıldı.

 

Makedonya Türkleri ve Gagavuz Türkleri toplantıya ilk kez katıldılar

Avrupa’nın dokuz farklı ülkesinden on üç kuruluşun iştirak ettiği toplantıya Batı Trakya Türk Azınlığı’nı temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Ahıska Türklerini temsilen Milletlerarası Meshet Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN”, Karaçay-Balkar Türklerini temsilen Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El”, Kırım Tatarlarını temsilen Kırım Tatar Milli Meclisi katıldı. Ayrıca toplantıya FUEN’ye henüz üye olmayan ancak geçmişte FUEN TAG toplantılarına katılan Kosova’dan Kosova Genç Birlik Derneği ile Bulgaristan’dan Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği ile Moskova’dan Moskova Kumuk Derneği “Qumuqlar” bu yıl da iştirak ederken Makedonya’daki Türkleri temsilen Üsküp’ten Kültür Güzel Sanatlar Derneği “Yeni Yol” ile Ukrayna Gagavuzlarını temsilen Ukrayna Gagavuz Birliği katıldı.

 

ROİSDER’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen kültür programında heyet T.C. Karşıyaka Belediye Başkanı ile görüştü

25 Ekim 2017 tarihinde ROİSDER’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen kültür ve ziyaret programı çerçevesinde T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile İzmir kültür ve tarih turu gerçekleştirildi. Öğleden sonra FUEN TAG heyeti, T.C. Karşıyaka Belediyesi Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ı makamında ziyaret etti. Burada FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu FUEN’yi ve FUEN TAG’yi tanıtırken heyetteki Türk azınlıkları ve toplulukları kendilerini tanıtarak sorunlarını aktarma imkanı buldular. Ardından ROİSDER Genel Merkezi’ni ziyaret eden heyet, burada ROİSDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ve yönetim kurulu tarafından ağırlanarak Rodos ve İstanköy Türkleri hakkında detaylı bilgi edindi. Devamında T.C. Karşıyaka Belediyesi’nin ve ROİSDER’in katkıları ile gerçekleştirilen akşam yemeğinde heyet belediye yöneticileri ile biraraya geldi. 

 

MSPI Kampanya Koordinatörü Lazslo Bodor Avrupa’daki azınlıkların kaderini değiştirme potansiyeline sahip kampanyayı anlattı

26 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen FUEN TAG 4. Yıllık Toplantısı’nın selamlama konuşmasını FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu gerçekleştirdi. Ardından FUEN’nin ulusal azınlıklar için Avrupa genelinde bir koruma mekanizmasının oluşturulması ve Avrupa’daki dilsel ve kültürel çeşitliliğin güçlendirilmesi amacıyla başlattığı “Azınlıkları Koruma Paketi (MSPI)” başlıklı Avrupa Vatandaşları Girişimi ile ilgili olarak Kampanya Koordinatörü Laszlo Bodor bir sunum gerçekleştirdi. Bodor, Yunanistan ve Bulgaristan’da kampanya yürütülmesi halinde izlenmesi gereken kampanya stratejisi ve yönetimi hakkında önemli ipuçları verdi. 

 

Ev sahibi ROİSDER Rodos ve İstanköy Türklerinin sorunlarını aktardı

İzmir’deki toplantıya ev sahipliği yapan ROİSDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, adalarda yaşayan Türklerin vatandaşlık, eğitim ve Türkçe öğrenme, din ve ibadet, vakıflar ve Osmanlı’dan kalan kültür mirası konularında yaşadıkları sorunları aktaran bir sunum gerçekleştirdi. Kaymakçı, Ege’nin unutulan Türkleri olan Rodos-İstanköy Türklerine sahip çıkılmasını istedi. 

 

Katılımcılar ülkelerinde Türk azınlıkları/toplulukları açısından son bir yılda yaşanan gelişmeleri paylaştılar

Toplantının devamında FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu ve FUEN TAG Sekretaryası adına Melek Kırmacı Arık, FUEN Başkan Yardımcısı’nın FUEN TAG çalışmaları çerçevesinde son bir yılda gerçekleştirdiği ziyaretler ile FUEN TAG’nin gerçekleştirdiği çalışmaları aktardılar. Devamında Batı Trakya Türkleri, Ahıska Türkleri, Kırım Tatarları, Karaçay-Malkar Türkleri, Kumuklar, Kosova Türkleri ve Bulgaristan Türkleri ülkelerinde son bir yılda yaşanan gelişmeleri ve kendi toplumlarının yaşadıkları güncel sorunları dile getirdiler. 

 

Toplantıya ilk kez katılan Makedonya Türkleri ve Gagavuz Türkleri toplumlarını ve derneklerinin çalışmalarını aktardılar

“Kardeşini Tanı” sloganı kapsamında FUEN TAG toplantısına ilk kez katılan Makedonya Türkleri ve Gagavuz Türkleri toplumlarını tanıttılar. 1947 yılında kurulan Makedonya’nın en eski derneği olan Kültür Güzel Sanatlar Derneği “Yeni Yol” Genel Sekreteri Şeval Nuredin, Makedonya tarihi ile bugünkü Makedonya’da Türklerin durumu ve sorunlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. İkinci olarak ise Ukrayna Gagavuz Birliği Başkanı Vasiliy Kelioğlu, Gagavuz Türklerinin tarihçesi ile bugün Ukrayna’da yaşayan Gagavuzların yaşantısı ve sorunları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. 

 

Katılımcıların görüş ve önerileriyle 2018 yılı yol haritası oluşturuldu

FUEN TAG 2013-2017 faaliyet raporunun ve FUEN TAG broşürleri dahil olmak üzere basın-tanıtım çalışmalarının tanıtıldığı toplantıda FUEN TAG’nin 2017 yılında gerçekleştirdiği uluslararası faaliyetler görüşüldü, katılımcı kuruluşlar ile birlikte 2018 yılı faaliyetleri görüşülerek ortak yol haritası belirlendi. 

Programı

FUEN Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu 3. Toplantısı Berlin’de yapıldı

Avrupa Halkları Federal Birliği(FUEN) Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu(TAG) 3. Toplantısı, 14-17 Kasım 2016 tarihlerinde Federal Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirildi.  FUEN Alman Azınlıkları Çalışma Grubu(AGDM)’nin lojistik desteği ile Federal Alman İçişleri Bakanlığı Çalışma Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya FUEN Başkanı Lorant Vincze katıldı. 

 

Kosova ve Bulgaristan’daki Türkler toplantıya ilk kez katıldılar

 

Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk azınlıklarını bir araya getiren toplantıya Batı Trakya Türk Azınlığı’nı temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF), Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Ahıska Türklerini temsilen Milletlerarası Meshet Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN”, Karaçay-Balkar Türklerini temsilen Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El”, Kırım Tatarlarını temsilen Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Karaimlerini temsilen Kırım Karaimler Birliği katıldı. Ayrıca toplantıya ilk kez Balkanlar’daki Türk azınlıklarını temsilen Kosova’dan Kosova Genç Birlik Derneği ile Bulgaristan’dan Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği katıldı. 

 

FUEN Başkanı Lorant Vincze Türk azınlıkları ve topluluklarının sorunlarını dinledi, FUEN olarak destek mesajı verdi

 

FUEN TAG 3. Yıllık Toplantısı’nın selamlama konuşmasını FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu gerçekleştirdi. Ardından FUEN Başkanı Lorant Vincze, FUEN’in çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi, FUEN’in Türk azınlıkları ve topluluklarına destek vermeye devam edeceğini söyledi. FUEN TAG üyesi kuruluşların temsilcileri verdiği destek dolayısıyla FUEN’e teşekkür ederek  yaşadıkları ülkelerde karşılaştıkları sorunları doğrudan FUEN Başkanı’na aktarma imkanı buldular, ileriye dönük olarak FUEN’den beklentilerini dile getirdiler. 

 

Ayrıca toplantıya FUEN Berlin Ofisi/FUEN AGDM Koordinasyonu Sorumlusu Eva Adel Penzes de katılarak FUEN AGDM’nin çalışmalarını aktardı.  

 

Katılımcılar anadili öğrenme hakkı ve anadilde eğitim konusunda yaşadıkları sorunları paylaştılar

 

Katılımcı kuruluşların kendi azınlıklarında/topluluklarında son bir yılki süreçte yaşanan gelişmeleri aktardığı toplantıda FUEN’e henüz üye olmayan Kosova Genç Birlik Derneği’nin Başkanı Cengiz Kovaç ile  Bulgaristan’dan Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği’nin Başkan Yardımcısı Seyhan Hilmi Mehmet, Balkanlar’daki Türklerin tarihi çerçevesinde Kosova ve Bulgaristan’daki Türkleri tanıttılar, yaşadıkları ülkelerde karşılaştıkları sorunları aktardılar. 

 

“Anadili Öğrenme Hakkı ve Anadilde Eğitim” temalı oturumda ise Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN” Basın Müşaviri Mevlüt Işık, BTAYTD Genel Sekreteri Mehmet Mehmet ve Kırım Tatar Milli Meclisi’nden Elvin Kadyrov anadilde eğitim ile ilgili sunum yaptılar. Katılımcılar yaşadıkları ülkelerde anadili öğrenme hakkı ve anadilde eğitime ilişkin sorunları  aktardılar, sivil toplum temsilcileri olarak anadilin korunması ve anadilde eğitim konusunda gerçekleştirdikleri çalışmaları paylaştılar. 

 

FUEN TAG Yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi

 

FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu, FUEN 2016 Kongresi’nde yapılan tüzük değişikliği ve çalışma grupları yönetmelikleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından FUEN tarafından hazırlanan yönetmelik maddeleri tek tek okunarak katılımcıların onayına sunuldu. Yapılan değerlendirme neticesinde FUEN TAG yönetmeliği oybirliği ile kabul edildi. Katılımcıların görüş ve önerileriyle 2017 yılı faaliyetlerinin ve yol haritasının görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

 

Programı

 

 

FUEN TAG 2. Yıllık Toplantısı’nı Bakü’de gerçekleştirdi

Avrupa Halkları Federal Birliği(FUEN) Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu(TAG) 2. Toplantı, 9-12 Kasım 2015 tarihlerinde Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN”ın ev sahipliğinde Bakü, Azerbaycan’da gerçekleştirildi. 2013 yılında kurulan ve ilk toplantısını Kasım 2014’te Türkiye’de gerçekleştirmişti.

 

Toplantıya FUEN TAG’ye üye Batı Trakya Türk Azınlığı’nı temsilen ABTTF’nin yanı sıra Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Rodos, İstanköy ve Onikiada Türklerini temsilen Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Ahıska Türklerini temsilen Milletlerarası Meshet Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN”, Karaçay-Balkar Türklerini temsilen Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El”, Kırım Tatarlarını temsilen Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Karaimleri temsilen Kırım Karaimler Birliği katıldı. Ayrıca toplantıya FUEN’e henüz üye olmayan Moskova’daki Kumuk Türklerinin temsilcisi Kumuk Derneği katıldı.

 

FUEN TAG heyeti Bakü’nün tarihi ve kültürel yapılarını ziyaret etti. Azerbaycan Eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını Fahri Mezarlık’ta ziyaret eden heyet ardından 20 Ocak Şehitliği’ni ziyaret ederek burada T.C. Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Kamil Güneş ile görüştü. İçerisaray’daki Şirvanşahlar Sarayı’nı gezen heyet, ilk günün sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı nezdinde Milletlerarası, Çokkültürlülük ve Dini Konularda Bakan Kamal Abdullayev ile görüştü. Bakan ile gerçekleştirilen toplantıda FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu, FUEN’i ve FUEN Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu’nu tanıttı.

 


11 Kasım 2015 Çarşamba günü gerçekleştirilen FUEN TAG 2. Toplantısı’nda FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu FUEN TAG’nin son bir yılda gerçekleştirdiği çalışmaları aktardı. Ardından tüm üye azınlıklar/topluluklar son bir yılda kendi toplumlarında cereyan eden gelişmeleri dile getirdiler. Toplantıya ilk kez katılan Kumuk Derneği Başkanı Ramazan Alpaut, Rusya coğrafyasında yaşayan Türk topluluklarını tanıtarak Kumuk Türklerinin tarihi ve gelenekleri hakkında sunum yaptı.


Ev sahibi Ahıska Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da VATAN Başkanı İbrahim Ziyaoğlu, Ahıska Türklerinin Gürcistan’a dönüşü sorununu aktardığı toplantının ikinci bölümünde uluslararası düzeyde FUEN’in Türk Azınlıkları/Topluluklarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları dile getirildi. Üye kuruluşların FUEN’den beklentileri ve olası işbirliği seçeneklerinin değerlendirilmesinin ardından FUEN TAG üyeleri arasında dayanışmanın nasıl güçlendirilebileceğini yönelik öneriler tartışıldı, bu doğrultuda 2016 yılı stratejisi belirlendi. 

 

Programı

FUEN Türk Azınlıkları Çalışma Grubu, Kuruluş Etkinliği için ilk kez Ankara’da buluştu

FUEN çatısı altında Türk Azınlıklar Çalışma Grubu'nun ilk yıllık toplantısı Ankara'da 20- 23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. FUEN Başkanı Hans Heinrich Hansen ve FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu toplantıyı onurlandırdılar. 

 

Etkinlikte, FUEN’e üye kuruluşların, Avrupa’da Türk azınlıkların temsil etiği 10 başkan veya üst-düzey temsilcileri bir araya geldi. İlk olarak Ankara’daki tarihi ve kültürel yerler gezildi, devamında da Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Ali Naci Koru ziyaret edildi. İlki gerçekleşen yıllık toplantı Avrupa’daki Türk azınlıkları için önemli bir adımdır. İlk defa bir araya gelme fırsatı bulup, aynı platformda sorunlarını ve taleplerini duyurdular. 

 

Etkinliğe katılan Türk azınlık kuruluşları; Almanya’dan ABTTF’nin yanı sıra Yunanistan’dan Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD); Türkiye’den Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği; Rusya’dan Milletlerarası Meşhet Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El”, Ukrayna’dan Kırım Tatar Milli Meclisi ve Kırım Karaylar Birliği ile Azerbaycan’dan Meşhet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN” katıldı. 

 

Alman Azınlıkları Çalışma Grubu ve Slav Azınlıkları Çalışma Grubu’nun ardından Türk Azınlıkları Çalışma Grubu, FUEN çatısı altındaki üçüncü çalışma grubudur. Türk Azınlıkları Çalışma Grubu ile FUEN’e üye Türk azınlıkları ve toplulukların menfaat ve sorunlarının uluslararası düzeyde dile getirilmesi hedeflenmektedir. Çalışma Grubu’nun bir sonraki toplantısı 2015 yılı içerisinde düzenlenecektir.

 

Programı