FUEN TAG 4. Yıllık Toplantısı İzmir’de gerçekleşti

Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) 4. Yıllık Toplantısı, 24-27 Ekim 2017 tarihlerinde FUEN üyesi Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (ROİSDER) ev sahipliğinde gerçekleşti. FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya “Azınlıkları Koruma Paketi Girişimi (MSPI)” Kampanya Koordinatörü Laszlo Bodor da katıldı.

 

Makedonya Türkleri ve Gagavuz Türkleri toplantıya ilk kez katıldılar

Avrupa’nın dokuz farklı ülkesinden on üç kuruluşun iştirak ettiği toplantıya Batı Trakya Türk Azınlığı’nı temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Ahıska Türklerini temsilen Milletlerarası Meshet Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN”, Karaçay-Balkar Türklerini temsilen Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El”, Kırım Tatarlarını temsilen Kırım Tatar Milli Meclisi katıldı. Ayrıca toplantıya FUEN’ye henüz üye olmayan ancak geçmişte FUEN TAG toplantılarına katılan Kosova’dan Kosova Genç Birlik Derneği ile Bulgaristan’dan Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği ile Moskova’dan Moskova Kumuk Derneği “Qumuqlar” bu yıl da iştirak ederken Makedonya’daki Türkleri temsilen Üsküp’ten Kültür Güzel Sanatlar Derneği “Yeni Yol” ile Ukrayna Gagavuzlarını temsilen Ukrayna Gagavuz Birliği katıldı.

 

ROİSDER’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen kültür programında heyet T.C. Karşıyaka Belediye Başkanı ile görüştü

25 Ekim 2017 tarihinde ROİSDER’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen kültür ve ziyaret programı çerçevesinde T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile İzmir kültür ve tarih turu gerçekleştirildi. Öğleden sonra FUEN TAG heyeti, T.C. Karşıyaka Belediyesi Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ı makamında ziyaret etti. Burada FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu FUEN’yi ve FUEN TAG’yi tanıtırken heyetteki Türk azınlıkları ve toplulukları kendilerini tanıtarak sorunlarını aktarma imkanı buldular. Ardından ROİSDER Genel Merkezi’ni ziyaret eden heyet, burada ROİSDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ve yönetim kurulu tarafından ağırlanarak Rodos ve İstanköy Türkleri hakkında detaylı bilgi edindi. Devamında T.C. Karşıyaka Belediyesi’nin ve ROİSDER’in katkıları ile gerçekleştirilen akşam yemeğinde heyet belediye yöneticileri ile biraraya geldi. 

 

MSPI Kampanya Koordinatörü Lazslo Bodor Avrupa’daki azınlıkların kaderini değiştirme potansiyeline sahip kampanyayı anlattı

26 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen FUEN TAG 4. Yıllık Toplantısı’nın selamlama konuşmasını FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu gerçekleştirdi. Ardından FUEN’nin ulusal azınlıklar için Avrupa genelinde bir koruma mekanizmasının oluşturulması ve Avrupa’daki dilsel ve kültürel çeşitliliğin güçlendirilmesi amacıyla başlattığı “Azınlıkları Koruma Paketi (MSPI)” başlıklı Avrupa Vatandaşları Girişimi ile ilgili olarak Kampanya Koordinatörü Laszlo Bodor bir sunum gerçekleştirdi. Bodor, Yunanistan ve Bulgaristan’da kampanya yürütülmesi halinde izlenmesi gereken kampanya stratejisi ve yönetimi hakkında önemli ipuçları verdi. 

 

Ev sahibi ROİSDER Rodos ve İstanköy Türklerinin sorunlarını aktardı

İzmir’deki toplantıya ev sahipliği yapan ROİSDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, adalarda yaşayan Türklerin vatandaşlık, eğitim ve Türkçe öğrenme, din ve ibadet, vakıflar ve Osmanlı’dan kalan kültür mirası konularında yaşadıkları sorunları aktaran bir sunum gerçekleştirdi. Kaymakçı, Ege’nin unutulan Türkleri olan Rodos-İstanköy Türklerine sahip çıkılmasını istedi. 

 

Katılımcılar ülkelerinde Türk azınlıkları/toplulukları açısından son bir yılda yaşanan gelişmeleri paylaştılar

Toplantının devamında FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu ve FUEN TAG Sekretaryası adına Melek Kırmacı Arık, FUEN Başkan Yardımcısı’nın FUEN TAG çalışmaları çerçevesinde son bir yılda gerçekleştirdiği ziyaretler ile FUEN TAG’nin gerçekleştirdiği çalışmaları aktardılar. Devamında Batı Trakya Türkleri, Ahıska Türkleri, Kırım Tatarları, Karaçay-Malkar Türkleri, Kumuklar, Kosova Türkleri ve Bulgaristan Türkleri ülkelerinde son bir yılda yaşanan gelişmeleri ve kendi toplumlarının yaşadıkları güncel sorunları dile getirdiler. 

 

Toplantıya ilk kez katılan Makedonya Türkleri ve Gagavuz Türkleri toplumlarını ve derneklerinin çalışmalarını aktardılar

“Kardeşini Tanı” sloganı kapsamında FUEN TAG toplantısına ilk kez katılan Makedonya Türkleri ve Gagavuz Türkleri toplumlarını tanıttılar. 1947 yılında kurulan Makedonya’nın en eski derneği olan Kültür Güzel Sanatlar Derneği “Yeni Yol” Genel Sekreteri Şeval Nuredin, Makedonya tarihi ile bugünkü Makedonya’da Türklerin durumu ve sorunlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. İkinci olarak ise Ukrayna Gagavuz Birliği Başkanı Vasiliy Kelioğlu, Gagavuz Türklerinin tarihçesi ile bugün Ukrayna’da yaşayan Gagavuzların yaşantısı ve sorunları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. 

 

Katılımcıların görüş ve önerileriyle 2018 yılı yol haritası oluşturuldu

FUEN TAG 2013-2017 faaliyet raporunun ve FUEN TAG broşürleri dahil olmak üzere basın-tanıtım çalışmalarının tanıtıldığı toplantıda FUEN TAG’nin 2017 yılında gerçekleştirdiği uluslararası faaliyetler görüşüldü, katılımcı kuruluşlar ile birlikte 2018 yılı faaliyetleri görüşülerek ortak yol haritası belirlendi. 

Programı

FUEN Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu 3. Toplantısı Berlin’de yapıldı

Avrupa Halkları Federal Birliği(FUEN) Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu(TAG) 3. Toplantısı, 14-17 Kasım 2016 tarihlerinde Federal Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirildi.  FUEN Alman Azınlıkları Çalışma Grubu(AGDM)’nin lojistik desteği ile Federal Alman İçişleri Bakanlığı Çalışma Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya FUEN Başkanı Lorant Vincze katıldı. 

 

Kosova ve Bulgaristan’daki Türkler toplantıya ilk kez katıldılar

 

Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk azınlıklarını bir araya getiren toplantıya Batı Trakya Türk Azınlığı’nı temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF), Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Ahıska Türklerini temsilen Milletlerarası Meshet Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN”, Karaçay-Balkar Türklerini temsilen Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El”, Kırım Tatarlarını temsilen Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Karaimlerini temsilen Kırım Karaimler Birliği katıldı. Ayrıca toplantıya ilk kez Balkanlar’daki Türk azınlıklarını temsilen Kosova’dan Kosova Genç Birlik Derneği ile Bulgaristan’dan Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği katıldı. 

 

FUEN Başkanı Lorant Vincze Türk azınlıkları ve topluluklarının sorunlarını dinledi, FUEN olarak destek mesajı verdi

 

FUEN TAG 3. Yıllık Toplantısı’nın selamlama konuşmasını FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu gerçekleştirdi. Ardından FUEN Başkanı Lorant Vincze, FUEN’in çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi, FUEN’in Türk azınlıkları ve topluluklarına destek vermeye devam edeceğini söyledi. FUEN TAG üyesi kuruluşların temsilcileri verdiği destek dolayısıyla FUEN’e teşekkür ederek  yaşadıkları ülkelerde karşılaştıkları sorunları doğrudan FUEN Başkanı’na aktarma imkanı buldular, ileriye dönük olarak FUEN’den beklentilerini dile getirdiler. 

 

Ayrıca toplantıya FUEN Berlin Ofisi/FUEN AGDM Koordinasyonu Sorumlusu Eva Adel Penzes de katılarak FUEN AGDM’nin çalışmalarını aktardı.  

 

Katılımcılar anadili öğrenme hakkı ve anadilde eğitim konusunda yaşadıkları sorunları paylaştılar

 

Katılımcı kuruluşların kendi azınlıklarında/topluluklarında son bir yılki süreçte yaşanan gelişmeleri aktardığı toplantıda FUEN’e henüz üye olmayan Kosova Genç Birlik Derneği’nin Başkanı Cengiz Kovaç ile  Bulgaristan’dan Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği’nin Başkan Yardımcısı Seyhan Hilmi Mehmet, Balkanlar’daki Türklerin tarihi çerçevesinde Kosova ve Bulgaristan’daki Türkleri tanıttılar, yaşadıkları ülkelerde karşılaştıkları sorunları aktardılar. 

 

“Anadili Öğrenme Hakkı ve Anadilde Eğitim” temalı oturumda ise Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN” Basın Müşaviri Mevlüt Işık, BTAYTD Genel Sekreteri Mehmet Mehmet ve Kırım Tatar Milli Meclisi’nden Elvin Kadyrov anadilde eğitim ile ilgili sunum yaptılar. Katılımcılar yaşadıkları ülkelerde anadili öğrenme hakkı ve anadilde eğitime ilişkin sorunları  aktardılar, sivil toplum temsilcileri olarak anadilin korunması ve anadilde eğitim konusunda gerçekleştirdikleri çalışmaları paylaştılar. 

 

FUEN TAG Yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi

 

FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu, FUEN 2016 Kongresi’nde yapılan tüzük değişikliği ve çalışma grupları yönetmelikleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından FUEN tarafından hazırlanan yönetmelik maddeleri tek tek okunarak katılımcıların onayına sunuldu. Yapılan değerlendirme neticesinde FUEN TAG yönetmeliği oybirliği ile kabul edildi. Katılımcıların görüş ve önerileriyle 2017 yılı faaliyetlerinin ve yol haritasının görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

 

Programı

 

 

FUEN TAG 2. Yıllık Toplantısı’nı Bakü’de gerçekleştirdi

Avrupa Halkları Federal Birliği(FUEN) Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu(TAG) 2. Toplantı, 9-12 Kasım 2015 tarihlerinde Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN”ın ev sahipliğinde Bakü, Azerbaycan’da gerçekleştirildi. 2013 yılında kurulan ve ilk toplantısını Kasım 2014’te Türkiye’de gerçekleştirmişti.

 

Toplantıya FUEN TAG’ye üye Batı Trakya Türk Azınlığı’nı temsilen ABTTF’nin yanı sıra Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Rodos, İstanköy ve Onikiada Türklerini temsilen Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Ahıska Türklerini temsilen Milletlerarası Meshet Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN”, Karaçay-Balkar Türklerini temsilen Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El”, Kırım Tatarlarını temsilen Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Karaimleri temsilen Kırım Karaimler Birliği katıldı. Ayrıca toplantıya FUEN’e henüz üye olmayan Moskova’daki Kumuk Türklerinin temsilcisi Kumuk Derneği katıldı.

 

FUEN TAG heyeti Bakü’nün tarihi ve kültürel yapılarını ziyaret etti. Azerbaycan Eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını Fahri Mezarlık’ta ziyaret eden heyet ardından 20 Ocak Şehitliği’ni ziyaret ederek burada T.C. Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Kamil Güneş ile görüştü. İçerisaray’daki Şirvanşahlar Sarayı’nı gezen heyet, ilk günün sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı nezdinde Milletlerarası, Çokkültürlülük ve Dini Konularda Bakan Kamal Abdullayev ile görüştü. Bakan ile gerçekleştirilen toplantıda FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu, FUEN’i ve FUEN Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu’nu tanıttı.

 


11 Kasım 2015 Çarşamba günü gerçekleştirilen FUEN TAG 2. Toplantısı’nda FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu FUEN TAG’nin son bir yılda gerçekleştirdiği çalışmaları aktardı. Ardından tüm üye azınlıklar/topluluklar son bir yılda kendi toplumlarında cereyan eden gelişmeleri dile getirdiler. Toplantıya ilk kez katılan Kumuk Derneği Başkanı Ramazan Alpaut, Rusya coğrafyasında yaşayan Türk topluluklarını tanıtarak Kumuk Türklerinin tarihi ve gelenekleri hakkında sunum yaptı.


Ev sahibi Ahıska Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da VATAN Başkanı İbrahim Ziyaoğlu, Ahıska Türklerinin Gürcistan’a dönüşü sorununu aktardığı toplantının ikinci bölümünde uluslararası düzeyde FUEN’in Türk Azınlıkları/Topluluklarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları dile getirildi. Üye kuruluşların FUEN’den beklentileri ve olası işbirliği seçeneklerinin değerlendirilmesinin ardından FUEN TAG üyeleri arasında dayanışmanın nasıl güçlendirilebileceğini yönelik öneriler tartışıldı, bu doğrultuda 2016 yılı stratejisi belirlendi. 

 

Programı

FUEN Türk Azınlıkları Çalışma Grubu, Kuruluş Etkinliği için ilk kez Ankara’da buluştu

FUEN çatısı altında Türk Azınlıklar Çalışma Grubu'nun ilk yıllık toplantısı Ankara'da 20- 23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. FUEN Başkanı Hans Heinrich Hansen ve FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu toplantıyı onurlandırdılar. 

 

Etkinlikte, FUEN’e üye kuruluşların, Avrupa’da Türk azınlıkların temsil etiği 10 başkan veya üst-düzey temsilcileri bir araya geldi. İlk olarak Ankara’daki tarihi ve kültürel yerler gezildi, devamında da Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Ali Naci Koru ziyaret edildi. İlki gerçekleşen yıllık toplantı Avrupa’daki Türk azınlıkları için önemli bir adımdır. İlk defa bir araya gelme fırsatı bulup, aynı platformda sorunlarını ve taleplerini duyurdular. 

 

Etkinliğe katılan Türk azınlık kuruluşları; Almanya’dan ABTTF’nin yanı sıra Yunanistan’dan Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD); Türkiye’den Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği; Rusya’dan Milletlerarası Meşhet Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El”, Ukrayna’dan Kırım Tatar Milli Meclisi ve Kırım Karaylar Birliği ile Azerbaycan’dan Meşhet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN” katıldı. 

 

Alman Azınlıkları Çalışma Grubu ve Slav Azınlıkları Çalışma Grubu’nun ardından Türk Azınlıkları Çalışma Grubu, FUEN çatısı altındaki üçüncü çalışma grubudur. Türk Azınlıkları Çalışma Grubu ile FUEN’e üye Türk azınlıkları ve toplulukların menfaat ve sorunlarının uluslararası düzeyde dile getirilmesi hedeflenmektedir. Çalışma Grubu’nun bir sonraki toplantısı 2015 yılı içerisinde düzenlenecektir.

 

Programı