Greece

Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB Partisi)

Batı Trakya Türkleri:

Meriç Nehri ile Türkiye’den ayrılan Batı Trakya, bugün Yunanistan sınırları içerisinde yer almaktadır.   Bölge, İstanbul’dan daha önce fethedilmiş ve 550 yıl boyunca Osmanlı yönetiminde kalmıştır. Balkan Savaşları sonrasında önce Bulgaristan’a, ardından 1923 Lozan Anlaşması ile Yunanistan’a bırakılan Batı Trakya’nın yerleşik halkı azınlık olarak tanımlanmıştır. Batı Trakya’da yaşayan Müslüman Türkler, Yunanistan’da azınlık statüsüne sahip tek gruptur. Yunanistan'ın resmî rakamlarına göre Trakya'da 49.000 (Trakya'da yaşayan 98.000 müslüman nüfusun yarısı) Türk yaşarken resmî olmayan tahminlere göre bu rakam 130.000 civarındadır. Batı Trakya‘daki kültür ve eğitim derneklerinin tahmin ettiği rakam ise 150.000'dır.

 Batı Trakya Türklerinin yaşadıkları temel sorunlar şu başlıklar altında toplanabilir:

 -Kimlik sorunu: Yunanistan, Lozan Anlaşması‘nda azınlıkların etnik değil de dini olarak tanımlanmalarını (müslüman – gayrimüslim) sebep göstererek Batı Trakya azınlığını müslüman azınlık olarak tanımakta, ülkesinde resmi olarak etnik azınlık bulunmadığını iddia etmektedir.  

-Eğitim sorunu: Türk azınlık eğitim alanında yıllardan beri birikmiş birçok sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. Türkçe ya da iki dilde (Türkçe-Yunanca) eğitim yapan anaokulları bulunmamakta birlikte azınlık eğitiminin bugünkü çarpık yapısı, hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği vatandaşı olan azınlık çocuklarını yetersiz ve uyumsuz ikinci sınıf vatandaşlara dönüştürmektedir.  Bu insanların çoğunluğu hayatını yurtdışında sürdürmektedir veya başka bir ülkenin uyruğuna geçmiştir. 

-Müftülük sorunu: Azınlık uluslararası anlaşmalardan doğan temel hakkı olarak kendi dini temsilcisini seçmek isterken Yunanistan, uygun gördüğü kişileri azınlığa hiçbir şekilde danışmadan müftülük makamına atamaktadır. 

-Siyasi temsil sorunu: Milletvekili seçimlerinde %3‘lük seçim barajı uygulanmaktadır ki bu uygulama azınlıgın bağımsız milletvekili seçmesini engellemektedir.

Haberler

General Elections Statement from FEP Party President Mustafa Ali Cavus

Dear Western Thrace Turks 

We are experiencing a new election process in our country. Our wish for the 25th January elections is for our people to go to the polls and with their freewill support their candidates. As the FEP Party we will not participate in these elections because of the 3% undemocratic electoral threshold.

Devamını oku

Mustafa Ali Çavus

Chairman

Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB Partisi)
V. Pavlu 7
(Sultantepe) Gümülcine - KOMOTINI
Greece

00 30 2531 102124
deb_partisi@debpartisi.org
http://www.debpartisi.org
Mustafa Ali Çavus

Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB Partisi)

Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi Batı Trakya Türklerinin uğradığı haksızlıklara hukuki ve siyasi yollarla dünyaya anlatmak için, Dr Sadık Ahmet ve arkadaşları tarafından 12 Eylül 1991 tarihinde kurulmuştur. Batı Trakya'daki Türk azınlığın tek yasal partisidir. 6000 resmi üyesi bulunmaktadır.  Bağımsız adaylar için antidemokratik baraj %3’ü aşamadıkları için ülke parlamentoya milletvekili göndermek imkansız hale gelmektedir.  Partimiz dostluk, eşitlik, barış ve Azınlık Hakları siyaset yoluyla  uygulamak için siyaset yoluyla Yunanistan'da çalışır.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB Partisi)