Russian Federation

Nogay Türkleri "Birlik"

Nogay Türkleri:

“Nogay” ismi Cengiz Han’ın torunu Nogay’dan gelmektedir. Nogay Türkleri 17. yüzyılın başında Hazar Denizi’nin kuzey doğusunda İrtiş Nehri’nden başlayarak Kırım’a kadar yayılan büyük bir Türk topluluğuydu. Nogay Türkleri yaşadıkları yerlere göre Kuma ve Kuban Nogayları olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ayrıca Kuban Nogayları da kendi aralarında Tahtamış, Mansur, Karamurza, Kıpçak ve Navruz  Nogayları olmak üzere beş topluluğa ayrılırlar.  Tarihte büyük bir coğrafyaya yayılan Nogaylar, topluluğa Volga boyundaki Türkleri de dahil etmişlerdir. Böylece genişleyen hanlık Rusya’yı rahatsız etmiş, sonuç olarak da  pek çok kez Rus işgaline maruz kalmıştır. Bugün ise Nogay Türkleri Kuzey Kafkasya’daki özerk cumhuriyetlerde dağınık halde yaşamaktadırlar. Büyük kısmı Kafkasya'da Kuzey Dağıstan, Volga Nehri‘nin güney boyları, Stavropolsk vilâyeti ile Karaçay-Çerkes Cumhuriyetinde varlıklarını sürdürmektedirler. Kırım, Litvanya, Bulgaristan ve Romanya'da da bulunan Nogayların nüfusu 100.000'in üzerinde olup Müslümandırlar ve bulundukları ülkenin idari yapısına uymaktadırlar.

Haberler

International Turkic Peoples’ Congress Calls on Moscow to Restore Rights of Nogays

Turkey’s efforts to promote an alliance of Turkic-language countries in the Caucasus and Central Asia have attracted a great deal of attention from other states around the world, but a parallel drive to promote unity among Turkic peoples, many of whom are minorities in other countries, has not even though it may prove equally important.

Devamını oku

Ramadan Kereytov

Chairman

The Interregional Public Organization of the Nogai People "Birlik"
Kosmonavtov St 13-16
369015 Cherkessk, Daghestan
Russian Federation

7 (8782) 25-01-64

Nogay Türkleri "Birlik"