Russian Federation

Karaçay-Balkar Türklerini

Karachay-Balkar/ Karaçay-Malkar (Balkar’ın Trkçesi) Türkleri:

Karaçay-Malkar Türkleri yüzyıllardan beri, Kafkas Dağları’nın en yüksek zirvesi olan Elbruz Dağı bölgelerinde ve derin vadilerde yer alan köylerde yaşayan iki kardeş topluluktur. Elbruz Dağı‘nın bir ucunda Karaçaylılar, diğer yamacında Malkarlar yaşar. Bu coğrafi konumun dışında aralarında hiçbir farklılık yoktur. Dilleri Batı Türk dilleri grubundandır. Kıpçak ve Kıpçak alt grubunda sınıflandırılabilir. 

Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği döneminde ikiye ayrılan Karaçay-Malkar Türkleri günümüzde Rusya Federasyonuna bağlı Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti‘nde ve Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyeti‘nde yaşamaktadırlar. Karaçay-Çerkes Ö.C. nüfusunun % 36’sını oluşturan Karaçay Türkleri‘nin sayısının 200 bin civarında, Malkar Türkleri‘nin nüfusunun ise 100 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.

2 Kasım 1943 tarihinde Karaçaylılar, 8 Mart 1944 tarihinde de Malkarlılar yurtlarından çıkarılarak topyekün bir sürgüne, etnik temizliğe ve soykırıma tabi tutuldular. Sürgün sırasında büyük bir kayıp verdiler.  Sürgünde 14 yıl kadar kalan Karaçay-Malkarlar'ın (Balkar) 1956'da saygınlıkları geri verildi. 1957'de, 1926 öncesinde olduğu gibi Karaçay-Çerkes Özerk Oblastı yeniden kuruldu, Balkarlar gibi Karaçaylar da geri getirilmeye başlandı. 3 Temmuz 1991'de RSFSC'ne bağlı bir özerk cumhuriyet oldu ve ardından, Aralık 1991 sonunda oluşan Rusya Federasyonu içinde kaldı. Bugün Karaçay-Malkarlılar, Rusya Federasyonu’na bağlı iki farklı özerk cumhuriyette geleneksel kültürlerini ve dillerini yaşatmaya çalışırken, sürgün yıllarının acı hatıralarını da hayatlarından silmeye çalışıyorlar.

Haberler

Over 300 turkologists come to Moscow conference on history of Karachay-Balkar people

The history and culture of the Karachay-Balkar people are the topics of the conference in Moscow, which is attended by more than 300 Turkic scientists from 16 countries.

Devamını oku

Alij Chasanowitsch Totorkulow

Bars El: Social Organisation for Fostering and Development of the Karachay-Balkar Traditions
Семеновская пл. дом 7, корпус 16, офис 77.
105318 Москва
Russian Federation

+7 (495) 366-45-23
mail@barsel.org
Alij Chasanowitsch Totorkulow

Karaçay-Balkar Türklerini

Karaçay-Balkar Türklerini