Greece

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD)

Batı Trakya Türkleri:

 

Meriç Nehri ile Türkiye’den ayrılan Batı Trakya, bugün Yunanistan sınırları içerisinde yer almaktadır.   Bölge, İstanbul’dan daha önce fethedilmiş ve 550 yıl boyunca Osmanlı yönetiminde kalmıştır. Balkan Savaşları sonrasında önce Bulgaristan’a, ardından 1923 Lozan Anlaşması ile Yunanistan’a bırakılan Batı Trakya’nın yerleşik halkı azınlık olarak tanımlanmıştır. Batı Trakya’da yaşayan Müslüman Türkler, Yunanistan’da azınlık statüsüne sahip tek gruptur. Yunanistan'ın resmî rakamlarına göre Trakya'da 49.000 (Trakya'da yaşayan 98.000 müslüman nüfusun yarısı) Türk yaşarken resmî olmayan tahminlere göre bu rakam 130.000 civarındadır. Batı Trakya‘daki kültür ve eğitim derneklerinin tahmin ettiği rakam ise 150.000'dır.

 

Batı Trakya Türklerinin yaşadıkları temel sorunlar şu başlıklar altında toplanabilir:

 

- Kimlik sorunu: Yunanistan, Lozan Anlaşması‘nda azınlıkların etnik değil de dini olarak tanımlanmalarını (müslüman – gayrimüslim) sebep göstererek Batı Trakya azınlığını müslüman azınlık olarak tanımakta, ülkesinde resmi olarak etnik azınlık bulunmadığını iddia etmektedir.  

- Eğitim sorunu: Türk azınlık eğitim alanında yıllardan beri birikmiş birçok sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. Türkçe ya da iki dilde (Türkçe-Yunanca) eğitim yapan anaokulları bulunmamakta birlikte azınlık eğitiminin bugünkü çarpık yapısı, hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği vatandaşı olan azınlık çocuklarını yetersiz ve uyumsuz ikinci sınıf vatandaşlara dönüştürmektedir.  Bu insanların çoğunluğu hayatını yurtdışında sürdürmektedir veya başka bir ülkenin uyruğuna geçmiştir. 

- Müftülük sorunu: Azınlık uluslararası anlaşmalardan doğan temel hakkı olarak kendi dini temsilcisini seçmek isterken Yunanistan, uygun gördüğü kişileri azınlığa hiçbir şekilde danışmadan müftülük makamına atamaktadır. 

- Siyasi temsil sorunu: Milletvekili seçimlerinde %3‘lük seçim barajı uygulanmaktadır ki bu uygulama azınlıgın bağımsız milletvekili seçmesini engellemektedir.

Haberler

STK’ların İnsan Hakları Savunuculuğu Eğitimi Programı

BTAYTD Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Giritli Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen FUEN Toplantısına katıldı.

Devamını oku

“Balkanlar’da Türk-İslam Kültürünün Dünü, Bugünü, Yarını” Konferans

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ tarafından 10.02.2018 tarihinde Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde, 11.02.2018 tarihinde de İskeçe Türk Birliği’nde “Balkanlar’da Türk-İslam Kültürünün Dünü, Bugünü, Yarını” konulu iki konferans verildi.

Devamını oku

GREEK STATE TELEVISION PRESENTER MAGIA TSOKLI VISITED WTMUGA

The Greek State Television ‘‘Taxidevondas’’ travel documentary Producer Hronis Pehlivanidis and Presenter Magia Tsokli visited WTMUGA on 26th November 2012 in order to shoot an interview for their upcoming documentary about Western Thrace.

Devamını oku

AHMET KARA

Chairman

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
Egnatias 75
69100 Komotini
Greece

+30 2531 029705
btaytd@otenet.gr
www.btaytd.com
AHMET KARA

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD)

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD)