Greece

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu ABTTF

Meriç Nehri ile Türkiye’den ayrılan Batı Trakya, bugün Yunanistan sınırları içerisinde yer almaktadır.   Bölge, İstanbul’dan daha önce fethedilmiş ve 550 yıl boyunca Osmanlı yönetiminde kalmıştır. Balkan Savaşları sonrasında önce Bulgaristan’a, ardından 1923 Lozan Anlaşması ile Yunanistan’a bırakılan Batı Trakya’nın yerleşik halkı azınlık olarak tanımlanmıştır. Batı Trakya’da yaşayan Müslüman Türkler, Yunanistan’da azınlık statüsüne sahip tek gruptur. Yunanistan'ın resmî rakamlarına göre Trakya'da 49.000 (Trakya'da yaşayan 98.000 müslüman nüfusun yarısı) Türk yaşarken resmî olmayan tahminlere göre bu rakam 130.000 civarındadır. Batı Trakya‘daki kültür ve eğitim derneklerinin tahmin ettiği rakam ise 150.000'dır.

Batı Trakya Türklerinin yaşadıkları temel sorunlar şu başlıklar altında toplanabilir:

  • Kimlik sorunu: Yunanistan, Lozan Anlaşması‘nda azınlıkların etnik değil de dini olarak tanımlanmalarını (müslüman – gayrimüslim) sebep göstererek Batı Trakya azınlığını müslüman azınlık olarak tanımakta, ülkesinde resmi olarak etnik azınlık bulunmadığını iddia etmektedir.  
  • Eğitim sorunu: Türk azınlık eğitim alanında yıllardan beri birikmiş birçok sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. Türkçe ya da iki dilde (Türkçe-Yunanca) eğitim yapan anaokulları bulunmamakta birlikte azınlık eğitiminin bugünkü çarpık yapısı, hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği vatandaşı olan azınlık çocuklarını yetersiz ve uyumsuz ikinci sınıf vatandaşlara dönüştürmektedir.  Bu insanların çoğunluğu hayatını yurtdışında sürdürmektedir veya başka bir ülkenin uyruğuna geçmiştir. 
  • Müftülük sorunu: Azınlık uluslararası anlaşmalardan doğan temel hakkı olarak kendi dini temsilcisini seçmek isterken Yunanistan, uygun gördüğü kişileri azınlığa hiçbir şekilde danışmadan müftülük makamına atamaktadır.

Siyasi temsil sorunu: Milletvekili seçimlerinde %3‘lük seçim barajı uygulanmaktadır ki bu uygulama azınlıgın bağımsız milletvekili seçmesini engellemektedir.

Haberler

Newsletter

Federation of the Western Thrace Turks in Europa, Newsletter January 2015

Devamını oku

Halit Habip Oglu

President

Avrupa Bati Trakya Türk Federasyonu ABTTF
Wernerstr. 2
58454 Witten
Germany

+49 2302 913291
info@abttf.org
www.abttf.org
Halit Habip Oglu

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu ABTTF

The Federation of Western Thrace Turks in Europe (ABTTF) is the umbrella organization of the members of the Turkish Minority of Western Thrace in Greece, who live in (Western) Europe. It has 30 member associations with 6,000 members. Its main objective is to protect and promote the rights of the Turkish Minority of Western Thrace in Greece, and to aid in obtaining solutions for the concerns of the Minority through democracy and peace.

Die Föderation der West-Thrakien Türken in Europa (ABTTF) ist die Dachorganisation der in (West)Europa lebenden Angehörigen der türkischen Minderheit West-Thrakiens in Griechenland, und hat 30 Mitgliedsvereine mit 6.000 Mitgliedern. Die Föderation hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Rechte der türkischen Minderheit West-Thrakiens auf internationaler Ebene im Namen von Demokratie und Menschenrechten zu verteidigen und fördern, und für eine Lösung ihrer Probleme einzutreten.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu ABTTF