Türk Azınlıkları Çalışma Grubu (TAG)

Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN), 32 Avrupa ülkesinden yaklaşık 90 üye kuruluşu temsil eden Avrupa’daki yerli ve ulusal azınlıklar/etnik grupların en büyük çatı kuruluşudur. Avrupa Konseyi’nin kurulduğu yılda, 1949 yılında Paris’te kurulan FUEN, bölgesel, ulusal ve özellikle Avrupa düzeyinde Avrupa azınlıklarının çıkarlarını korumaktadır. FUEN, Avrupa azınlıklarının kendi kimliklerini, dillerini, kültürlerini, haklarını ve kendi karakterlerini korumak ve teşvik etmek amacındadır. Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile diğer uluslararası kuruluşlarda azınlıkların sesi olan FUEN, Avrupa Konseyi’nde “katılımcı statüye”, Birleşmiş Milletler’de ise “istişari statüye” sahip sivil toplum kuruluşudur. FUEN, her yıl gerçekleştirdiği kongresinde Avrupa’da yerli ve ulusal azınlıklar/etnik grupları bir araya getiren en büyük etkinliği gerçekleştirmektedir. Her yıl bir üye kuruluşun ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrede yaklaşık 150 ila 250 azınlık temsilcisi bir araya gelmektedir. Kongrede gerçekleştirilen Delegeler Meclisi’nde üye kuruluşların kendi ülkelerinde yaşadıkları sorunlara ilişkin sundukları karar metinleri oylanarak kabul edilmektedir.

 

FUEN 2013 Kongresi’ndeki Genel Kurul’da yapılan seçimlerde Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, FUEN Başkan Yardımcısı olarak FUEN Başkanlık Divanı’na 3 yıl süre ile seçilirken FUEN Başkanlık Divanı’nın Eylül 2013’teki ilk toplantısındaki görev dağılımında da Balkanlar ve FUEN’e üye kuruluşlar ile diyaloğun sağlanmasından sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirilmiştir. Yine aynı toplantıda önümüzdeki yıl, FUEN çatısı altındaki mevcut 21 Alman azınlık kuruluşundan oluşan “Alman Azınlıkları Çalışma Grubu” ve 20 Slav azınlık kuruluşundan oluşan “Slav Azınlıkları Çalışma Grubu”na ilaveten “Türk Azınlıkları Çalışma Grubu” kurulması kararı alınmıştır. Böylelikle ilk aşamada, halihazırda FUEN’e üye Yunanistan’dan Batı Trakya Türk Azınlığı’nın temsilcileri ABTTF, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Dostluk, Eşitlik, Barış (DEB) Partisi, Rusya’dan Bars El (Karaçay-Balkarlar), Birlik (Nogaylar) ve Milletlerarası Meshet Türkleri Cemiyeti VATAN (Ahıska/Mesket Türkleri), Ukrayna’dan Kırım Tatar Milli Meclisi (Kırım Tatarları) ve Ukrayna Tatarları (Kırım Karaylar) ile Azerbaycan’dan Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan VATAN’ın (Ahıska/Mesket Türkleri) katılımı ile “Türk Azınlıkları Çalışma Grubu” kurulmuştur. 2014’te FUEN üyeliğine kabul edilen Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Çalışma Grubu’na dahil olurken daha sonraki aşamada ise Balkanlar’da yaşayan Türkler gibi bugün FUEN’e üye olmayan Türk azınlık ve/veya gruplarının FUEN’e üye olması yoluyla bu grubun genişletilmesi planlanmaktadır. 

 

FUEN Başkanlık Divanı’ndaki görev dağılımını takiben ön çalışmalar başlatılmış olup ilk olarak Ekim 2013’te Ukrayna’daki Kırım Tatarları ve Kasım 2013’te de Rusya’daki Ahıska/Mesket Türkleri ziyaret edilmiştir. Sonuç olarak ABTTF’nin Batı Trakya Türk Azınlığı adına uluslararası arenada on yıllardır yürüttüğü başarılı çalışmaların benzeri kendisi de bir Batı Trakya Türk’ü olan FUEN Başkan Yardımcısı Habip Oğlu’nun sorumluluğunda FUEN çatısı altında kurulucak söz konusu “Türk Azınlıkları Çalışma Grubu” ile Kafkaslar’dan Balkanlar’a kadar olan coğrafyada yaşayan Türk azınlıkları veya topluluklarına için yürütülebilecek, FUEN çatısı altında gerçekleştirilecek çalışma ve etkinliklerden Batı Trakya Türk Azınlığı ile birlikte değinilen Türk azınlıkları veya toplulukları da istifade edecektir. 

 

FUEN çatısı altındaki “Türk Azınlıkları Çalışma Grubu”nun çalışmaları sayesinde FUEN Başkanlık Divanı toplantılarında FUEN üyesi Türk azınlık ve topluluklarının ağırlığı ve gücü de artacaktır. Yanı sıra Çalışma Grubu bünyesinde düzenli olarak bir araya gelecek FUEN üyesi Türk azınlık ve toplulukları arasında güçlü bir dayanışma ve işbirliği sağlanacak, bu durum Avrupa’da yasayan diğer Türk azınlık ve topluluklarının da gelecekte FUEN’e üye olmalarını teşvik edecektir.